Novosti

20.06.2013

– VAŽNA OBAVIJEST -
Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (NN 73/13 od 18.06.2013.)

Iza članka 54.a dodaje se naslov iznad članka i članak 54.b koji glase:

Izuzeće od obveze izdavanja računa
Članak 54.b

Iznimno od članka 54. stavka 1. ovoga Zakona računi se ne moraju ispostavljati ako se promet ostvaruje od priređivanja lutrijskih igara, igara klađenja, igara u casinima te na automatima za igre na sreću i zabavu, ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, ako se prodaja obavlja putem automata, ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni na vlastitom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu izravno prodaju krajnjem potrošaču u proizvodnim objektima seljačkih ili obiteljskih…"

Dakle, svi članovi Udruge kioska i Vi koji ćete to tek postati, NISMO OBVEZNICI FISKALIZACIJE!

 

Srdačan pozdrav,
Vladimir Kranjc

Pristupnica udruzi Kiosk.hr WORD PDF

Statut udruge Kiosk.hr WORD PDF