Osnovni ciljevi Udruge

Udrugu smo osnovali u slijedeće svrhe:

  1. Zajednički nastup članova Udruge na tržištu radi ostvarivanja povoljnijih uvjeta za obavljanje djelatnosti, predstavljanje članova u odnosima s dobavljačima i veletrgovcima radi promicanja interesa članova i racionalizacije poslovanja

  2. Uspostavljanje suradnje između članova Udruge, organizacija susreta i stručnih skupova radi razmjene iskustava i povećanja kvalitete usluga na području ovog oblika male trgovine

  3. Zastupanje članova u odnosima s tijelima javne vlasti

  4. Razvoj suradnje sa institucijama i srodnim udrugama na području trgovine radi ostvarenja zajedničkih interesa

  5. Osiguranje sredstava radi obavljanja vlastite djelatnosti Udruga može obavljati i svaku drugu djelatnost koja je usmjerena ostvarivanju ciljeva, sukladno Zakonu o udrugama i drugim posebnim zakonima Republike Hrvatske. Udruga može radi obavljanja određenih gospodarskih djelatnosti osnovati i trgovačko društvo, u skladu s pozitivnim propisima.

Pristupnica udruzi Kiosk.hr WORD PDF

Statut udruge Kiosk.hr WORD PDF

20.06.2013–VAŽNA OBAVIJEST
Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona (NN 73/13 od 18.06.2013.)